Zasady korzystania ze strony i polityka prywatności

Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) są umową między Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim” ”). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej insposite.com i jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Wymagany wiek

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z tej Witryny i zgadzając się z niniejszą Umową, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Treści użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie podczas korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania z wszystkich przesłanych treści. Możemy monitorować i sprawdzać Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile użytkownik wyraźnie nie zezwala na to, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w podobnych celach. Udzielasz nam jednak zgody na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do celów świadczenia Usług Tobie. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń ani gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, według własnego wyłącznego uznania, odmówić lub usunąć Treść, która w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub w jakikolwiek sposób jest szkodliwa lub budzące zastrzeżenia.

Kopie zapasowe

Regularnie wykonujemy kopie zapasowe Witryny i Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować wpływ i przestoje.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz wchodzić w korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów pokazujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi działaniami są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakup lub promocję między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie oznacza to, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej zgody, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek linkowaną stroną internetową, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, operator witryny otrzyma prowizję partnerską. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie ani ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny, do której uzyskujesz dostęp poprzez link z tej witryny. Twoje linki do innych stron zewnętrznych są na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie masz uprawnień do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Umowa

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności („Wyłączenie odpowiedzialności”, „Umowa”) jest umową między Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim”) . Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa ogólne wytyczne, warunki korzystania z witryny internetowej insposite.com oraz dowolnych jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Reprezentacja

Wszelkie poglądy lub opinie reprezentowane w tej Witrynie należą wyłącznie do twórców Treści i nie reprezentują poglądów osób, instytucji lub organizacji, z którymi Operator Witryny lub twórcy mogą lub nie mogą być kojarzeni w celach zawodowych lub osobistych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszelkie poglądy lub opinie nie mają na celu znieważenia żadnej religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy lub osoby.

Treść i posty

Nie możesz modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny. Włączanie jakiejkolwiek części tej Witryny do innej pracy, czy to w formie drukowanej, elektronicznej, czy w innej formie, czy też włączanie jakiejkolwiek części Witryny do innej witryny przez osadzanie, kadrowanie lub w inny sposób bez wyraźnej zgody Operatora Witryny jest zabronione.

Możesz przesyłać komentarze do Treści dostępnych w Witrynie. Przesyłając lub w inny sposób udostępniając wszelkie informacje Operatorowi Witryny, udzielasz Operatorowi Witryny nieograniczonego, wieczystego prawa do rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, odtwarzania, ponownego wykorzystywania i kopiowania zawartych w nim informacji. Nie można podszywać się pod inne osoby za pośrednictwem Witryny. Nie wolno publikować treści zniesławiających, oszukańczych, obscenicznych, grożących, naruszających prawa do prywatności innej osoby lub niezgodnych z prawem. Nie wolno publikować treści, które naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Nie wolno publikować treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody zaprojektowane w celu zakłócenia, uszkodzenia lub ograniczenia działania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu. Przesyłając lub publikując Treść w Witrynie, udzielasz Operatorowi Witryny prawa do edytowania oraz, w razie potrzeby, usuwania Treści w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Odszkodowanie

Ta strona internetowa akceptuje formy reklamy, sponsoringu, płatnych reklam lub inne formy odszkodowania. Operator witryny otrzymuje wynagrodzenie za opiniowanie produktów, usług, stron internetowych i różnych innych tematów. Otrzymane odszkodowanie może wpłynąć na treści reklamowe, tematy lub posty zamieszczone w Witrynie. Treści sponsorowane, miejsca reklamowe lub posty nie zawsze mogą być identyfikowane jako treści płatne lub sponsorowane. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, operator witryny otrzyma prowizję partnerską.

Odszkodowania i gwarancje

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Witrynie były poprawne, Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia ani za wyniki uzyskane z wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje w Witrynie są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez żadnej gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych z korzystania z tych informacji i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku Operator Witryny ani jej partnerzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje na Stronie Internetowej lub za jakiekolwiek następcze, specjalne lub podobne szkody, nawet jeśli są zalecane o możliwości takich szkód. Informacje w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu udzielania porad prawnych, finansowych, medycznych ani żadnego innego rodzaju profesjonalnych porad. W razie potrzeby poproś o profesjonalną pomoc. Ponadto informacje zawarte w Witrynie i na wszystkich stronach z nią powiązanych mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszego Zastrzeżenia dotyczącego Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszego Zastrzeżenia na stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tego wyłączenia odpowiedzialności

Potwierdzasz, że przeczytałeś to Oświadczenie i zgadzasz się na wszystkie jego warunki. Uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Zastrzeżeniem. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Zastrzeżenia, nie jesteś upoważniony do korzystania ani dostępu do Witryny.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób Operator witryny („Operator strony”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”), które Ty („Użytkownik”) , „Ty” lub „Twój”) może udostępniać na stronie internetowej insposite.com i dowolnych jej produktach lub usługach (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Opisuje także dostępne opcje dotyczące korzystania z danych osobowych użytkownika oraz sposoby uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów i dlatego przestrzegamy zasad braku dzienników. Przetwarzamy tylko minimalne dane użytkownika, tylko tyle, ile jest absolutnie konieczne do utrzymania Witryny lub Usług. Informacje gromadzone automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikowania potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Zbieranie danych osobowych

Możesz odwiedzić Witrynę, nie ujawniając nam, kim jesteś ani nie ujawniając żadnych informacji, za pomocą których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz korzystać z niektórych funkcji Witryny, zostaniesz poproszony o podanie niektórych Danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas publikowania treści lub wypełniania jakichkolwiek formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować:

Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres itp.

Wszelkie inne materiały, które dobrowolnie nam przekazujesz, takie jak artykuły, zdjęcia, opinie itp.

Możesz nie podawać nam swoich Danych osobowych, ale możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące lub zawierające Twoje Dane osobowe po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Ci osobistą identyfikację. Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Aby udostępnić Ci naszą stronę internetową i usługi lub spełnić prawne zobowiązania, musimy gromadzić i wykorzystywać określone Dane osobowe. Jeśli nie podasz wymaganych przez nas informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci wymaganych produktów lub usług. Niektóre informacje, które zbieramy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Możemy jednak również gromadzić Dane osobowe o Tobie z innych źródeł. Wszelkie informacje, które od Ciebie gromadzimy, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Wyślij informacje administracyjne

Wysyłaj wiadomości marketingowe i promocyjne

Odpowiadaj na zapytania i oferuj wsparcie

Poproś użytkownika o opinię

Popraw jakość obsługi

Uruchom i obsługuj naszą stronę internetową i usługi

Przetwarzanie danych osobowych zależy od sposobu interakcji z naszą witryną internetową, w której znajduje się użytkownik na świecie, oraz od spełnienia jednego z poniższych warunków: (i) Użytkownik wyraził zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest konieczne do wykonania umowy z tobą i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Pamiętaj, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. W każdym razie z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, w szczególności czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może obejmować przesyłanie i przechowywanie informacji.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może obejmować przesyłanie i przechowywanie informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony twoich informacji. Jeśli nastąpi takie przeniesienie, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub pytając nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z niektórych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo wykonać następujące czynności: (i) masz prawo wycofać zgodę, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich informacji; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji poddawanych przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich informacji, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia od nas danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, umowy, której jesteś częścią, lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając uzasadnienie związane z twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela jak najwcześniej.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeśli masz poniżej 18 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując ich dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody.

Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 18 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, skontaktuj się z nami. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w twoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić twojemu rodzicowi lub opiekunowi na to w Twoim imieniu).

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności twojego adresu e-mail i nie ujawnimy twojego adresu e-mail stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji wykorzystywania i przetwarzania informacji lub w celu wykorzystania zewnętrznego dostawcy do wysyłania takich e-maili. Będziemy przechowywać informacje przesyłane pocztą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM wszystkie wysłane przez nas wiadomości e-mail będą wyraźnie określać, od kogo pochodzi wiadomość e-mail, oraz zawierać jasne informacje na temat sposobu kontaktowania się z nadawcą. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami.

Ciasteczka

Witryna wykorzystuje pliki „cookie”, aby spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która je Ci wydała.

Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej witryny i usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i jak nimi zarządzać, odwiedź internetcookies.org

Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii, jak opisano powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowywaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników oraz w gromadzeniu i wykorzystywaniu innych danych na temat działań użytkowników w Witrynie. Firmy te mogą wyświetlać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowania użytkowników.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby śledzono Twoją aktywność online. Śledzenie nie jest tym samym, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. Do tych celów śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od klientów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy przemieszczają się po różnych witrynach w miarę upływu czasu. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują się z sygnałem Nie śledź, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie ta strona internetowa nie jest jeszcze skonfigurowana do interpretowania lub reagowania na sygnały Nie śledź przekazywane przez twoją przeglądarkę. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszych Zasadach, ograniczamy nasze wykorzystanie i gromadzenie danych osobowych.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy online oraz udostępniać zbiorcze i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub poprzez ankiety i promocje online z niektórymi reklamodawcami. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje w celu dostarczenia dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Partnerzy

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym podmiotom stowarzyszonym w celu zaoferowania Ci powiązanych lub dodatkowych produktów i usług. Wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym, będą przetwarzane przez podmioty stowarzyszone zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w takich witrynach internetowych lub firmach trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym, gdy opuszczasz naszą Witrynę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje podawane na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych w ramach ich kontroli i opieki. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje Dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowana; oraz (iii) pomimo wszelkich starań wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane w tranzycie przez osobę trzecią.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo strony internetowej zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podejmować racjonalnie odpowiednie środki, w tym między innymi dochodzenie i sprawozdawczość, a także powiadamianie organów ścigania i współpracę z nimi. W przypadku naruszenia ochrony danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli zawiadomienie jest wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej.

Informacje prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak postępowanie sądowe lub podobny proces prawny, a gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, badaj oszustwa lub odpowiedz na żądanie rządu.

Zmiany i poprawki

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności według własnego uznania i powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane osobowe. Po wprowadzeniu zmian wyślemy powiadomienie na stronie głównej naszej witryny. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład poprzez podane przez Ciebie dane kontaktowe. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności (lub innego określonego w tym czasie aktu) będzie stanowić zgodę na te zmiany. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w sposób istotnie odmienny od tego, który został podany w momencie gromadzenia danych osobowych.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie wszelkich kwestii związanych z prawami osobistymi i Twoimi danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego na stronie tej witryny (Kontakt). Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 20 maja 2020 r.