Najlepszy sposób na życie…

Czasem łatwiej jest dać radę innym, niż samemu z niej skorzystać. Często, oceniając sytuację, w jakiej znajdują się inni ludzie, jesteśmy w stanie być bardziej obiektywni. Gdy popatrzymy na samych siebie z boku, jakby na inną osobę, odetniemy się w pewien sposób od uczuć i emocji, towarzyszącym danej sytaucji. Emocje te potrafią być tak silne, że są w stanie zagłuszyć głos rozsądku, a nawet system wartości. Czasem możemy być bardziej surowi wobec innych, a czasem i bardziej łagodni, niż w stosunku do samych siebie… Fundamentem wewnętrznej równowagi, jest wewnętrzna spójność. Musimy słuchać swoich własnych rad i nie możemy traktować innych ani lepiej, ani gorzej, niż traktujemy samych siebie.

Leave a Reply