Cierpliwość sprawia, że wszystko idzie gładko…

Wielu z nas błędnie wierzy, że brak cierpliwości to coś wrodzonego. Cierpliwość jest zaletą, nie cechą. Można ją nabyć w drodze pracy nad sobą, podczas budowania wewnętrznej dyscypliny oraz stopniowego uwalniania się od strachu i pogłębiania wiary w przeznaczenie i Boską kontrolę. Cierpliwość nabywa się poprzez akceptację niewygodnych niekiedy sytuacji i podejście do nich z ciekawością i wiarą, że dzieją się one dla naszego dobra. Brak cierpliwości i pośpiech sprawiają, że opuszczamy ważne, życiowe lekcje, a wtedy nasza wizja rzeczywistości staje się coraz bardziej poplątana, a my zagubieni.

Leave a Reply